’Kvalitetsvurdering af plejeboliger’ til ældrekonference

Socialtilsyn Syd indgik tilbage i 2016 aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om at udarbejde en certificeringsmodel for kommunens plejehjem.

Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune deltog Socialtilsyn Syd i KL’s ældrekonference, som havde hovedoverskriften ”Det gode ældreliv trods sygdom”. Ældrekonferencen henvender sig blandt andet til kommunale ledere, specialister, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde. Formålet med Socialtilsyn Syds deltagelse var at gøre opmærksom på det samarbejde, som socialtilsynet og forvaltningen har om Faaborg-Midtfyn Kommunes plejeboliger. Faaborg-Midtfyn Kommunes politikere besluttede at arbejde med certificering af plejehjem og opstillede en række kriterier for, hvad plejehjemmene skal leve op til.

Socialtilsynet indgik tilbage i 2016 aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om at udarbejde en certificeringsmodel, og det er ligeledes Socialtilsynet, der stå for det lovpligtige årlige uanmeldte tilsyn og følge op på certificeringen en gang årligt. Ideen til certificeringen opstod, da kommunen i stedet for at oprette en demenslandsby rettede blik på, hvordan landsbyerne og lokalsamfundene kan blive inddraget for borgerne på plejehjemmene og særligt dem, der er ramt af demens. 

Kvalitetsvurderinger af plejeboliger er blot en af de ydelser, som Socialtilsyn Syd leverer under navnet STS+ (Socialtilsyn Syd+) uden for det tillagte myndighedsområde, hvor vi i tæt samarbejde med den pågældende kommune udvikler og omsætter en konkret model for kvalitetsvurdering.

Du kan læse mere om kvalitetsvurdering af plejeboliger på denne side (åbner i samme vindue).