Om STS+

Denne hjemmeside er STS+' egen hjemmeside. På siden præsenteres du for de forskellige ydelser, som Socialtilsyn Syd aktuelt tilbyder under navnet STS+ og Socialtilsyn Syd Plus. Hvis der er særlige ønsker til konsulent opgaver eller undervisning, herunder skræddersyede kurser/undervisningsforløb kan STS+ kontaktes på stsplus@fmk.dk for en dialog om mulighederne og udarbejdelse af tilbud.

Socialtilsynene kan, i tillæg til det med loven tillagte myndighedsområde, udbyde konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud, herunder plejefamilier.

Der er i alt 5 socialtilsyn i landet, som har som hovedopgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder plejefamilier og døgntilbud, botilbud, krisecentre, forsorgshjem, stofmisbrug- og alkoholbehandling samt bo-tilbudslignende tilbud. Socialtilsynenes opgaver følger lov om socialtilsyn.