Om STS+

Denne hjemmeside er Socialtilsyn Syd Plus’ egen hjemmeside. På siden præsenteres du for de forskellige ydelser, som Socialtilsyn Syd aktuelt tilbyder under navnet STS+ og Socialtilsyn Syd Plus. Hvis der er særlige ønsker til konsulent opgaver eller undervisning, herunder skræddersyede kurser/undervisningsforløb kan Socialtilsyn Syd Plus kontaktes på stsplus@fmk.dk for en dialog om mulighederne og udarbejdelse af tilbud.

Socialtilsynene kan, i tillæg til det med loven tillagte myndighedsområde, udbyde konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige eller socialfaglige viden til en kommune, en region eller et tilbud, herunder plejefamilier, jf. lov om socialtilsyn § 3.

Der er i alt 5 socialtilsyn i landet, som har som hovedopgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder plejefamilier og døgntilbud, botilbud, krisecentre, forsorgshjem, stofmisbrug- og alkoholbehandling samt bo-tilbudslignende tilbud. Socialtilsynenes opgaver følger lov om socialtilsyn.