Kvalitetsvurdering af plejehjem i samarbejde med FMK

Ideen til certificering af plejehjem opstod, da Faaborg Midtfyn-Kommune ikke fik en demenslandsby. Man valgte i stedet at inddrage lokalområdet.

Kravene i Faaborg Midtfyn-Kommune i forhold til certificering er todelt:

  • En almen del, som skal opfyldes af alle plejehjem
  • En specifik del, der skal opfyldes af kommunens demensplejehjem.

Ideen til certificering af plejehjem opstod, da Faaborg Midtfyn-Kommune ikke fik en demenslandsby. Man valgte i stedet at inddrage lokalområdet, nærmere hvordan landsbyerne og lokalsamfundene inddrages for borgerne på plejehjem og særligt de borgere, der er ramt af demens.

I løbet af 2016 har certificeringsmodellen været afprøvet på plejehjemmene Lykkevalg Korinth, Nørrevænget i Gislev og Åhaven i Ferritslev. I 2017 fik alle plejehjem i Faaborg Midtfyn-Kommune besøg af Socialtilsyn Syd Plus med henblik på at blive certificeret. Socialtilsyn Syd Plus skal forny godkendelsen en gang årligt.