Middelfart Kommune

Vi støtter os rigtigt meget op ad STS+’ faglige udredning i en særlig kompleks sag

Kravene i Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til certificering er todelt:

  • En almen del, som skal opfyldes af alle plejehjem
  • En specifik del, der skal opfyldes af kommunens demensplejehjem.

Ideen til certificering af plejehjem opstod, da Faaborg-Midtfyn Kommune ikke fik en demenslandsby. Man valgte i stedet at inddrage lokalområdet, nærmere hvordan landsbyerne og lokalsamfundene inddrages for borgerne på plejehjem og særligt de borgere, der er ramt af demens.

I løbet af 2016 har certificeringsmodellen været afprøvet på plejehjemmene Lykkevalg Korinth, Nørrevænget i Gislev og Åhaven i Ferritslev. I 2017 fik alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune besøg af STS+ med henblik på at blive certificeret. STS+ skal forny godkendelsen en gang årligt.

Middelfart Kommune benyttede i 2018 STS+ til at udarbejde en udredning og komme med anbefalinger i en borgersag, hvor både kommunen, tilbuddet og pårørende var i tvivl om, hvad der var det rette tilbud for borgeren. Udredningen bestod af gennemgang af fagligt materiale, interview og observationer, herunder analyse og vurdering af myndighedshåndteringen.

Myndighedssagsbehandler og faglig koordinator Helle Emde fortæller, at kommunen med STS+ fik nye og uvildige øjne på hele forløbet omkring borgeren.

– Vi valgte STS+, fordi Socialtilsyn Syd i forvejen har stor troværdighed og tillid, både hos kommunen, tilbuddet og de pårørende. Tilgangen var, at alle vi tre parter havde en udfordring i fællesskab, som vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne tackle, siger Helle Emde.

At vælge STS+ gav rigtig god mening, fordi konsulenterne kunne trække på deres tilsynsfaglige viden og erfaring med både målgruppen og kompleksiteten i sådanne sager – samtidig med, at STS+ benyttede den viden, der i forvejen lå om tilbuddet fra det normale tilsynsarbejde. Der var undervejs ifølge Helle Emde et “utroligt godt” samarbejde med STS+. Et samarbejde, der også indbefattede, at man kunne ændre kurs i opgaven, i takt med at virkeligheden gjorde det samme.

– STS+ er kommet med nogle anbefalinger, som har givet os som myndighed nye redskaber, vi kan handle ud fra. Virkeligheden udvikler sig hele tiden, men hele den tilgang til borgeren, som lå i rapporten, støtter vi os stadig rigtigt meget op ad, siger Helle Emde.