Kvalitetsvurdering af plejesektoren

STS+ tilbyder kommuner at vurdere kvaliteten af plejehjem/-centre og af hjemmeplejen.

Skræddersyet kvalitetsvurderinger
STS+ leverer kvalitetsvurderinger, der er skræddersyet efter den enkelte kommunes behov. I tæt samarbejde med den pågældende kommune udvikler eller omsætter STS+ en konkret model for kvalitetsvurdering af kommunens plejesektor.

Modellen tager udgangspunkt i kommunens strategier på området.

I vores samarbejde er vi som udgangspunkt i kontakt og dialog med medarbejdere, ledere, borgere og pårørende, og vores medarbejdere har stor erfaring med at afdække, belyse og vurdere kvaliteten gennem dialog og analyse.

Tilsynsbesøg
STS+ har erfaring med tilsynsbesøg, der primært har fokus på borgernes trivsel, og som belyser kvaliteten fra en anden side. Det er en tilsynsform, der kræver observationstid dels hos borgerne dels på personale-/teammøder.

Forløbet omkring udarbejdelse af model, tilsynsbesøg samt afrapportering aftales med den enkelte kommune.

Kontaktperson

Claus Bagge, Administrationsleder, cbagg@fmk.dk7253 1987