Ad hoc opgaver

Socialtilsyn Syd+ tilbyder konsulentydelser og opgaveløsninger med afsæt i konkrete aftaler med henblik på at møde den enkelte kundes behov og forventninger.

Socialtilsyn Syd+: Viden omsat til resultater
Individuelt tilpassede opgaver på konsulentbasis

Socialtilsyn Syd+ tilbyder og har erfaring med mange forskelligartede opgaver, som eksempler kan nævnes:

  • Målrettede tilsyns-/kvalitetsindsatser, eks. risikovurderinger ift. medicinhåndtering i enkelttilbud eller inden for et driftsansvarsområde
  • Tilsyn med og kvalitetssikring af borgerstyret personligt assistance (BPA)
  • Hjælp til udarbejdelse af handleplaner og konkrete indsatsmål jf. serviceloven
  • Pædagogisk tilsyn med private aktører (dag- og døgn, skole, hospice mv.)
  • Tilsyn/kvalitetsvurdering i frit valgs-ordninger som eks. hjemmepleje
  • Kvalitetssikring og tilsyn med socialpædagogisk støtte og behandling
  • Afholdelse af individuelt tilrettelagte oplæg
  • Gennemførelse af forandringsprocesser med medarbejdergrupper

Ydelser der leveres af Socialtilsyn Syd Plus aftales direkte mellem den enkelte kunde og Socialtilsyn Syd Plus. I Socialtilsyn Syd Plus sætter vi en ære i tilrettelægge opgaverne sådan at resultaterne opfylder kundernes behov og ønsker.

Hvis du har en særlig opgave, som du ønsker vores bud på, så er du velkommen til at kontakte jurist Claus Ribe for en uforpligtende drøftelse.

Socialtilsyn Syd Plus indgår altid aftaler efter konkret vurdering. I vurderingen indgår konkret stillingtagen vedrørende eventuelle forvaltnings-mæssige implikationer ift. Socialtilsyn Syds myndighedskompetencer.

AnsvarligRing for at høre nærmereSkriv for at høre nærmere
Claus Ribe Bagge, jurist7253 1987cbagg@fmk.dk