Kvalitetsvurdering af plejehjem

Socialtilsyn Syd Plus tilbyder kommuner at vurdere kvaliteten af plejehjem. En kvalitetsvurdering kan være med til at give et fælles grundlag på tværs af en kommunes plejehjem.

I Socialtilsyn Syd Plus leverer vi kvalitetsvurderinger, der er skræddersyede efter den enkelte kommunes behov. I tæt samarbejde med den pågældende kommune udvikler eller omsætter Socialtilsyn Syd Plus en konkret model for kvalitetsvurdering af kommunens plejehjem.

Modellen tager udgangspunkt i kommunens strategier på området. Vi omsætter i samarbejde med kommunen strategier og kvalitetskriterierne til indikatorer, der kan belyses og vurderes på efterfølgende tilsynsbesøg.  Forløbet omkring udarbejdelse af model, tilsynsbesøg og afrapportering aftales med den enkelte kommune.

I vores samarbejde er vi som udgangspunkt i kontakt og dialog med medarbejdere, ledere, borgere og pårørende, og vores medarbejdere har stor erfaring med at afdække, belyse og vurdere kvaliteten gennem dialog og analyse.

Socialtilsyn Syd Plus tilbyder også at føre det kommunale årlige tilsyn med plejehjem jf. Servicelovens §151.

Kontaktperson

Claus Bagge

Administrationsleder

cbagg@fmk.dk

7253 1987