Kvalitetsvurdering af plejesektoren

STS+ tilbyder kommuner at vurdere kvaliteten af plejehjem/-centre og af hjemmeplejen. En kvalitetsvurdering kan være med til at give et fælles grundlag på tværs i kommunens plejesektor.

STS+ leverer kvalitetsvurderinger, der er skræddersyet efter den enkelte kommunes behov. I tæt samarbejde med den pågældende kommune udvikler eller omsætter STS+ en konkret model for kvalitetsvurdering af kommunens plejesektor.

Modellen tager udgangspunkt i kommunens strategier på området. Forløbet omkring udarbejdelse af model, tilsynsbesøg og afrapportering aftales med den enkelte kommune.

I vores samarbejde er vi som udgangspunkt i kontakt og dialog med medarbejdere, ledere, borgere og pårørende, og vores medarbejdere har stor erfaring med at afdække, belyse og vurdere kvaliteten gennem dialog og analyse.  

Herudover har vi erfaring med tilsynsbesøg, der har primært fokus på borgernes trivsel, og som belyser kvaliteten fra en anden side. Det er en tilsynsform der kræver observationstid dels hos borgerne dels på personale-/teammøder.

 

 

Kontaktperson

Claus Bagge

Administrationsleder

cbagg@fmk.dk

7253 1987