Case

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået samarbejde med STS+ om at certificere kommunes ni plejehjem og derved føre uvildigt tilsyn og forny godkendelse en gang årligt.

Kravene i Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til certificering er todelt:

  • En almen del, som skal opfyldes af alle plejehjem
  • En specifik del, der skal opfyldes af kommunens demensplejehjem.

Ideen til certificering af plejehjem opstod, da Faaborg-Midtfyn Kommune ikke fik en demenslandsby. Man valgte i stedet at inddrage lokalområdet, nærmere hvordan landsbyerne og lokalsamfundene inddrages for borgerne på plejehjem og særligt de borgere, der er ramt af demens.

I løbet af 2016 har certificeringsmodellen været afprøvet på plejehjemmene Lykkevalg Korinth, Nørrevænget i Gislev og Åhaven i Ferritslev. I 2017 fik alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune besøg af STS+ med henblik på at blive certificeret. STS+ skal forny godkendelsen en gang årligt.