Kvalitetsvurdering af tilbud efter servicelovens § 103 og § 104

STS+ tilbyder aftalebaseret tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Vi har udviklet et koncept, som til en vis grad er sammenligneligt med den kvalitetsmodel, der benyttes på myndighedsområdet, men samtidig matcher beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbuddene. 

 

 

KontaktpersonHør nærmere
Dorthe Vinggård Jespersen, tilsynskonsulent

7253 1997

dovij@fmk.dk