Seminarer, dialogmøder og gå-hjem-møder

Socialtilsyn Syd opsamler viden og erfaringer, som vi meget gerne vil stille til rådighed for en bredere kreds. Samtidig vil vi meget gerne udvikle vores praksis gennem dialog med vores interessenter.