Betingelser for seminarer, dialogmøder samt gå-hjem-møder

Tilmeldingsfrist

Seneste tilmeldingsfrist fremgår ved beskrivelsen af det enkelte arrangement.

Overbookning

Såfremt et kursus overbookes, refunderes indbetalt kursusgebyr til de senest tilmeldte deltagere, der så vidt muligt vil blive tilbudt deltagelse i et senere tilsvarende arrangement.

Tilmelding og betaling

Tilmeldingsbekræftelse og faktura udsendes ca. en uge inden arrangement.

Tilmeldingsgebyr betales senest 8 dage efter modtagelse af fakturaen.

Tilmeldingen er personlig, men kan overdrages til en anden person, forudsat STS+ orienteres herom inden arrangementet afholdes.

Aflysning fra STS+ side

Det forbeholdes ret til, at aflyse underbookede arrangementer såvel som arrangementer, som det af andre grunde ikke er muligt eller skønnes rimeligt at gennemføre - alene mod refusion af det indbetalte gebyr. Aflysning som følge af underbookning vil ske senest 5 dage før planlagt afholdelse. Aflysning af anden grund, herunder sygdom mv. sker så snart det står klart, at arrangementet ikke kan gennemføres.

Materiale

Eventuelt materiale udleveret på eller i forbindelse med arrangementet er underlagt lov om ophavsret, hvorfor materialet ikke lovligt kan kopieres mv. uden forudgående tilladelse fra STS+.