Tilsyn med danskuddannelse til voksne udlændinge

Vi hjælper kommunerne med at føre tilsyn med udbydere af danskuddannelser, hvor vi varetager den økonomiske, pædagogiske og administrative del af tilsyn.

Udbydere af danskuddannelser bliver af os vurderet ud fra en kvalitetsvurderingsmodel, som udarbejdes med ordregiver og Socialtilsyn Syd Plus efter behov.

På baggrund af lovgivning, den enkelte kommunes udbudsmaterialer samt dialog med kommunen skræddersyr vi et tilsynskoncept til brug for det løbende tilsyn.

I Socialtilsyn Syd Plus går vi til opgaven helhedsorienteret, hvor vi blandt andet observerer undervisning, interviewer kursister, medarbejdere, ledere og laver analyser af de materialer og data, der foreligger. Ligeledes udarbejder vi rapport for tilsynet.

Socialtilsyn Syd Plus tilbyder at udarbejde den lovpligtige rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kontaktperson
Kommer snart